Logo-riezult-1

Ondernemen gaat niet over belastingen of over estate plannning. Een familiebedrijf gaat niet over statuten, overeenkomsten en voorwaarden. Vermogen gaat niet over beschermingsstructuren en beleggingsinstellingen of over portefeuilles en mixen.

Ondernemen gaat over met hart en ziel ergens voor gaan. Passie voor de dingen die je doet. Je eigen koers bepalen. Je eigen lijnen uitzetten. Geen half werk. Er helemaal voor gaan.

Een familiebedrijf gaat over trots zijn op een naam die je samen hebt groot gemaakt. Over broers die elkaar verstaan zonder iets te zeggen. Over een vader die met vertrouwen zijn levenswerk overgeeft aan zijn zoon. Over een vrouw of moeder als stille kracht achter de schermen. De familie is het bedrijf. Het bedrijf is de familie.

Vermogen gaat over vertrouwen. In jezelf, je kinderen, je adviseurs. Het vertrouwen om de regie over het vermogen in eigen hand te houden of het vermogen om de regie in vertrouwde handen te geven.

Riezult gaat over het opgroeien in zo'n familiebedrijf en vanuit de keukentafel zien hoe een bedrijf volwassen wordt. En dat vervolgens zelf nastreven. Riezult gaat over kansen grijpen als ze zich aandienen. Van het geëffende pad af gaan en de uitdagingen vol vertrouwen tegemoet zien. Omdat het vanuit die passie komt. Riezult gaat over de regie in eigen hand nemen en het vertrouwen van u krijgen om dit voor u te doen.

Uw passie en mijn passie. Samen naar een ongekend Riezult!