Logo-riezult-1
image-1x1.480x480x1

U bent aandeelhouder in een familiebedrijf. U wilt uw onderlinge afspraken met de andere aandeelhouders over waardering bij verkoop, opeisbaarheid van de koopsom, dividendbeleid en uitoefening van stemrecht vastleggen, zonder dat dit, zoals bij statuten het geval is, openbaar is. Of u wilt deze afspraken afstemmen op de regelingen in uw testament. Een aandeelhoudersovereenkomst is het aangewezen instrument. Daarnaast wilt u de kernwaarden van uw bedrijf en uw familie vastleggen. Voor toekomstige generaties of voor externe bestuurders. Een geschikt middel is een familiestatuut. Voorbeelden van onderwerpen zijn de eigendomsstrategie, de zeggenschapsrechten en de eisen die gesteld worden aan de opvolgers van binnen en buiten de familie.

U bent aandeelhouder in een familiebedrijf. U wilt uw onderlinge afspraken met de andere aandeelhouders over waardering bij verkoop, opeisbaarheid van de koopsom, dividendbeleid en uitoefening van stemrecht vastleggen, zonder dat dit, zoals bij statuten het geval is, openbaar is. Of u wilt deze afspraken afstemmen op de regelingen in uw testament. Een aandeelhoudersovereenkomst is het aangewezen instrument. Daarnaast wilt u de kernwaarden van uw bedrijf en uw familie vastleggen. Voor toekomstige generaties of voor externe bestuurders. Een geschikt middel is een familiestatuut. Voorbeelden van onderwerpen zijn de eigendomsstrategie, de zeggenschapsrechten en de eisen die gesteld worden aan de opvolgers van binnen en buiten de familie.