Logo-riezult-1
image-1x1.480x480x1

Voor de continuïteit van uw onderneming is het van groot belang dat tijdig geschikte bedrijfsopvolgers worden gevonden. Fiscaal spelen diverse belastingen en complexe faciliteiten een rol voor de schenking of vererving van uw onderneming. Bij een juiste en tijdige planning kan in veel gevallen een substantiële belastingbesparing worden gerealiseerd.

Voor de continuïteit van uw onderneming is het van groot belang dat tijdig geschikte bedrijfsopvolgers worden gevonden. Fiscaal spelen diverse belastingen en complexe faciliteiten een rol voor de schenking of vererving van uw onderneming. Bij een juiste en tijdige planning kan in veel gevallen een substantiële belastingbesparing worden gerealiseerd.