Logo-riezult-1

Ook wanneer uw huwelijk eindigt is advies op maat van belang. Bijvoorbeeld over de fiscale en financiële afwikkeling van verrekenbedingen, de toedeling van vermogensbestanddelen, de verevening van pensioen, alimentatie en de testamentaire echtscheidingsclausule.