Logo-riezult-1

De trust is een Angelsaksische rechtsfiguur om vermogen te beheren en over te hevelen. De APV is het Nederlandse fiscaalrechtelijke antwoord op deze rechtsfiguur en een verzamelnaam voor afgezonderde particuliere vermogens. U kunt, vooral bij internationale structurering van uw vermogen te maken krijgen met deze fenomenen.