Logo-riezult-1

BESCHERMINGSSTRUCTUREN

30 december 2014

U wilt de volgende generatie gecontroleerd kennis laten maken met uw vermogen. De regie nog niet volledig uit handen geven, maar wel de economische- en fiscale voordelen aan hen laten toekomen? Hiervoor kunt u gebruik maken van beheers- en beschermingsstructuren zoals het familiefonds voor onroerend goed, cumulatief preferente aandelenstructuren of certificering van vermogen of aandelen.

#ITEM-LEES-MEER#

HERSTRUCTURERING VAN DE (TOP)STRUCTUUR

30 december 2014

Onderneemt u (nog) niet in een BV-structuur? Is uw vastgoed op de juiste plaats gepositioneerd? Is het overtollig vermogen goed afgeschermd tegen bedrijfsrisico's? Staat u goed voorgesorteerd en kunt u (bijvoorbeeld met het oog op een bedrijfsopvolging) tijdig reageren bij dreigende wetswijzigingen?

#ITEM-LEES-MEER#

BEDRIJFSOVERDRACHT EN -OPVOLGING

30 december 2014

Voor de continuïteit van uw onderneming is het van groot belang dat tijdig geschikte bedrijfsopvolgers worden gevonden. Fiscaal spelen diverse belastingen en complexe faciliteiten een rol voor de schenking of vererving van uw onderneming. Bij een juiste en tijdige planning kan in veel gevallen een substantiële belastingbesparing worden gerealiseerd.

#ITEM-LEES-MEER#

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMSTEN EN FAMILIESTATUTEN

30 december 2014

U bent aandeelhouder in een familiebedrijf. U wilt uw onderlinge afspraken met de andere aandeelhouders over waardering bij verkoop, opeisbaarheid van de koopsom, dividendbeleid en uitoefening van stemrecht vastleggen, zonder dat dit, zoals bij statuten het geval is, openbaar is. Of u wilt deze afspraken afstemmen op de regelingen in uw testament. Een aandeelhoudersovereenkomst is het aangewezen instrument. Daarnaast wilt u de kernwaarden van uw bedrijf en uw familie vastleggen. Voor toekomstige generaties of voor externe bestuurders. Een geschikt middel is een familiestatuut. Voorbeelden van onderwerpen zijn de eigendomsstrategie, de zeggenschapsrechten en de eisen die gesteld worden aan de opvolgers van binnen en buiten de familie.

#ITEM-LEES-MEER#

BELEGGEN IN DE BV, PRIVE OF IN EEN FONDS?

30 december 2014

U heeft uw werkmaatschappij verkocht en hebt in uw holdingvennootschap vrij belegbare liquide middelen. Wat gaat u doen? Beleggen in aandelen, vastgoed, private equity? Vanuit de holding, prive of in een fonds voor gemene rekening? In de afgelopen jaren is de fiscale wetgeving diverse malen gewijzigd waardoor een keuze die u een aantal jaren geleden maakte, mogelijk niet meer interessant is in de huidige situatie. Of is de keuze die u gaat maken, bestand tegen de grilligheid van de fiscale wetgeving?

#ITEM-LEES-MEER#