Logo-riezult-1

ESTATE PLANNING

31 december 2014

U wilt het door u opgebouwde vermogen veilig stellen voor de volgende generatie. Dit kan o.a. door een fiscaal gunstige overdracht van het (familie)vermogen aan uw nabestaanden. Dit vereist een juiste afstemming van huwelijkse voorwaarden, testamenten en/of een schenkingsplan.

#ITEM-LEES-MEER#

FINANCIËLE PLANNING

31 december 2014

U wilt uiteraard alles goed regelen voor uw nabestaanden. Maar tijdens leven wilt u ook zelf niets te kort komen. U wilt zelf, ook bij gewijzigde omstandigheden, kunnen blijven leven zoals u gewend bent. U wilt inzicht in de invloed van deze omstandigheden op uw eigen financiële planning.

#ITEM-LEES-MEER#

AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN

31 december 2014

U bent in het verleden uitgebreid geadviseerd. En nu zit u aan de verdeeltafel. Met in uw hand een volledig flexibel testament van uw levenspartner. Maar welke keuze moet u nu maken? Wat is op dit moment de beste keuze in uw situatie? En wie voert het bewind of de executele?

#ITEM-LEES-MEER#

ECHTSCHEIDING

31 december 2014

Ook wanneer uw huwelijk eindigt is advies op maat van belang. Bijvoorbeeld over de fiscale en financiële afwikkeling van verrekenbedingen, de toedeling van vermogensbestanddelen, de verevening van pensioen, alimentatie en de testamentaire echtscheidingsclausule.

#ITEM-LEES-MEER#

EMIGRATIE / REMIGRATIE / TWEEDE WONING BUITENLAND

31 december 2014

Wellicht overweegt u om persoonlijke of fiscale redenen te emigreren. Of u wilt een tweede woning in het buitenland. Wellicht wilt u uw (holding)vennootschap verplaatsen. Het is dan uiteraard van belang eerst op de hoogte te zijn van alle fiscale gevolgen zowel hier, als in het land van bestemming. Of u bent in het verleden geëmigreerd en overweegt terug te komen. Welke zaken moet u regelen voordat u terugkomt?

#ITEM-LEES-MEER#

FAMILY OFFICE & PERSONAL ADVISORY SERVICES

31 december 2014

U bent vermogend, maar u wilt zich niet (continu) bezighouden met het beheer van uw vermogen. U hecht echter veel waarde aan uw privacy. Family Office biedt u een diversiteit aan dienstverlening. Van persoonlijk secretariaat tot gesprekspartner op niveau. Uw personal advisor creëert overzicht, controleert, bezorgt u tijdwinst en ontzorgt. Uw volledige financiële zaken, post en administratie worden voor u geregeld. Maar uw personal advisor voert ook het beheer over de beheerders, brengt structuur aan in de structureerders en kan geheel onafhankelijk schakelen met de advocaat, de boekhouder, de notaris, de bankier en de fiscalist. Uw personal advisor vormt de spin in het web van adviseurs. En u heeft één vertrouwenspersoon. Precies zoals u wilt.

#ITEM-LEES-MEER#

TRUSTS EN APV'S

31 december 2014

De trust is een Angelsaksische rechtsfiguur om vermogen te beheren en over te hevelen. De APV is het Nederlandse fiscaalrechtelijke antwoord op deze rechtsfiguur en een verzamelnaam voor afgezonderde particuliere vermogens. U kunt, vooral bij internationale structurering van uw vermogen te maken krijgen met deze fenomenen.

#ITEM-LEES-MEER#